Valuta- och aktiemarknaden

Aktier har traditionellt setts som en långsiktig investering. Storbolag på börsens A-lista ingår i nästan alla fonder och större placerares portföljer. Kortsiktig spekulation eller daytrading är ett relativt nytt fenomen som möjliggjorts mycket tack vare utvecklingen av handel över Internet. Personer som handlar kortsiktigt försöker göra vinster på prisfluktuationer eller på ren spekulation inför rapporter och andra framtida händelser. Aktiespekulation innebär hög risk och de flesta som ägnar sig åt det förlorar pengar i längden (om de inte har insider information).

Fördelarna med Forex

Valutamarknaden (Forex) skiljer sig på många sätt från aktiemarknaden. Till skillnad från aktiebörsen är valutamarknaden som gjord för kortsiktiga affärer. Valutatraders går in och ur en position samma dag – ibland inom bara några minuter. I valutahandel kan man göra många affärer under samma dag utan att debiteras höga avgifter (courtage). Avgiften för köp och sälj ingår i den spread (skillnaden mellan köp och säljkurs) som valutamäklaren ställer.

Valutamarknaden är världens största finansiella marknad. Varje dag görs transaktioner värda mer än 30 gånger det som omsätts på t.ex. hela den nordamerikanska aktiemarknaden. Eftersom världsekonomin är beroende av handel mellan länder finns det alltid köpare och säljare på de största valutaparen. En valuta kan aldrig börsstoppas eller bli föremål för insiderhandel som en aktie.

Valutor handlas över hela världen - dygnet runt. Handeln börjar i Sidney, Australien på söndag kväll och pågår sedan dygnet runt ända till fredag kväll svensk tid. Även om det är möjligt att handla de största aktieindexen dygnet runt är den vanliga aktiehandeln begränsad till vanlig kontorstid. Det går inte att köpa eller sälja en enskild aktie utanför börsens öppettider vilket innebär en stor osäkerhet om man blir kvar med en position till nästa dag.

Andra fördelar med valutahandel?

Valutor är mycket lättare att förutse än aktier (vars kursrörelser kan bero på information som inte är känd). Vidare är det väldigt lätt att handla med en mycket högre hävstång. På aktiemarknaden är den normala belåningsgraden för de största företagen 70 % vilket ger en hävstång på c:a 3:1. Med valutor är villkoren helt annorlunda - det är fullt möjligt att öka sin hävstång upp till 4-500 gånger det riskerade kapitalet. Om man då betänker att en valuta mycket väl kan röra sig 1-2% på en dag är det lätt att se vilken potential till stora vinster det finns..