Skatt på valutahandel

Reglerna för beskattning och avdragsrätt för valutahandel är idag jämnställd med beskattning av andra kapitalvinster och förluster. Har du gjort vinst på valutahandel betalar du alltså 30 % skatt och vid förlust får du tillbaka 21 % (avdragsrätten är 70 %) på skatten (förutsatt givetvis att du betalat skatt - annars får du inte tillbaka någonting).

Hur räknar man ut vad man ska betala i skatt?

Kontot hos en valutamäklare är vanligen i en valuta (normalt dollar). Alla vinster och förluster blir därför i en och samma valuta även om man handlar med andra valutor. Eftersom valutakursen rör sig över året använder man vid beräkning av beskattningsårets resultat vanligen snittkurser för varje månad, kontakta Skatteverket för mer information.

Gamla förluster på valutor?

De regler som tillämpades före 2008 års deklaration stred mot EU:s regler om fri rörlighet och likabeskattning av kapital. Det innebär att alla gamla förluster på valutahandel (upp till fem år) kommer att omprövas om du begär och skickar in underlag till Skatteverket om det.

Hur deklarerar jag mina valutaaffärer?

Valutaaffärer ska deklareras på bilaga K9

Får Skatteverket kontrolluppgifter på mina valutaaffärer?

Skatteverket får bara kontrolluppgifter från valutamäklare registrerade i Sverige. En utländsk valutamäklare kommer inte att meddela vilka affärer du har gjort till myndigheter i Sverige.

Anledningen till att man tidigare velat begränsa möjligheterna till avdrag för valutaförluster är givetvis den stora snedfördelningen i deklarationsuppgifter. Det är ganska troligt att det stora flertalet av de som gör vinster på valutahandel avstår från att deklarera medan de med förluster lockas att deklarera för att komma åt skattereduktionen.

Tänk dock på att om du deklarerar förluster ett år så kan det väcka viss uppmärksamhet om du senare år inte redovisar några affärer alls.