Ordlista

Liten ordlista med definitioner på termer som huvudsakligen används inom valutahandel.

Basvaluta: Den valuta som en växelkurs vanligtvis uttrycks i. T.ex. förhållandet mellan dollar och kronor uttrycks som priset på dollar i kronor eftersom dollar är basvalutan (USD / SEK).
Forex: Foreign Exchange - valutahandel
Hävstång: En valutapositions storlek i förhållande till säkerheten. Att handla med en hävstång på 100 gånger är samma sak som en marginal på 1 %. Om positionen går upp en procent fördubblas värdet.
Leverage: Se hävstång
Limit: Högsta eller lägsta kurs för en förutbestämd köp- säljorder.
Marginal: Det belopp som krävs som säkerhet för en valutaposition uttryckt i procent.
Pip: En valutakurs minsta kursförändring (punkt). OBS! Det är inte samma sak som den minsta enheten i en valuta. Ett pip på svenska kronor kan vara en hundradel av ett öre.
Pip spread: Skillnaden mellan en valutas köp och säljkurs.
Stopp-Loss: Automatisk stängning av position vid en förutbestämd kurs.
Trader: Person som tar risker för att tjäna pengar på valutarörelser.